تماس با ما

آدرس ما

گلستان - علی آباد کتول - بلوار دانش ۱۱ و ۱۳

تلفن تماس

۰۱۷۳۴۲۳۵۲۳۴
۰۱۷۳۴۲۳۴۴۰۲

موبایل

۰۹۱۱۹۷۱۸۹۶۴

اینستاگرام

gtbargi